Ticari Kredi Türleri Nelerdir

Ticari Kredi Türleri Nelerdir?

Ticari krediler, şirketlerin yeni iş kurmak veya işlerini büyütmek, yeni ürünler geliştirmek veya iş faaliyetlerine devam etmek için ihtiyaç duyduğu nakit akışını sağlamak amacıyla kullanılan kredilerdir. Vade süresi, nitelik, teminat gibi unsurlara göre sınıflara ayrılmaktadırlar. Bu blog gönderisinde, şirketlerin en sık başvurduğu ticari kredi türlerini ele aldık.

Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi, bir şirketin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için banka veya finans kuruluşlarından kredi almasıdır. Şirketlerin kısa veya uzun vadeli olarak nakit ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla verilmektedir.

En Sık Başvurulan Ticari Kredi Türleri 

  • Spot Krediler

Piyasa koşullarına göre işletmelerin kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılan kredi türüdür. Kredi faizi ve diğer masraflar, vadenin sonu geldiğinde anapara ile birlikte tahsil edilmektedir. Ayrıca, kredi tutarı, vade ve faiz oranı, kredinin kullanıldığı tarihte belirlenmekte ve vade sonuna kadar değişmemektedir. Bu, vade sonunda işletmenin ödeyeceği faizi önceden bilmesini sağlar.

  • Rotatif Krediler

İşletmelerin, belirlenen vade ve limitler dahilinde serbestçe para çekebildiği, faiz oranı para piyasasında yaşanan gelişmelere göre değişiklik gösteren kredi türüdür. İşletmenin nakit akışına göre krediyi vade öncesi kapatma imkânı sunar.

  • Açık Krediler

Karşılığında hiçbir teminat almadan, sadece kredi değeri yüksek ve mali yapısı risk taşımayan işletmelere, borçlu cari hesap şeklinde verilen kredilere açık krediler denmektedir.

  • Borçlu Cari Hesap Kredileri

Borçlu cari hesap kredisi, işletmelerin kısa süreli ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla kredi limiti ve vadesi dahilinde verilen bir kredi türüdür. Bu kredi türü, işletmeye istediği zaman istediği miktarda para çekme imkanı sunar. Kredinin faizi üç aylık dönemlerde, anapara ise vade içinde işletmenin uygun olduğu tarihlerde ödenmektedir.

  • İskonto Kredileri

Vadesi gelmemiş ticari senetlerin vadeye kadar olan faiz ve masraflar düşülerek yazılı değerleri üzerinden ödenmesidir. İşletmeler, çeklerini vadesinden önce nakde çevirmek için bu kredi türünü kullanmayı tercih edebilir.

Ayrıca, bu kredi türü bankalar tarafından ticari senedin ödeme yerinin belediye sınırları içinde olması durumunda “İskonto Kredisi” olarak, belediye sınırları dışında olması durumunda “İştira Kredisi” olarak kullandırılmaktadır.

  • Teminat Mektupları

Bankaların yurt içindeki veya yurt dışındaki müşterileri lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kurum veya kişilere verdikleri garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

  • Akreditif

Bir firmanın yurt dışından almak istediği bir ürün için ithalatçının çalıştığı bankanın ihracatçıya garanti vermesidir.

 İlgili İçerik: KOBİ Finansman Destekleri Nelerdir?

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo