Transit Ticaret Nedir_

Transit Ticaret Nedir?

Transit ticaret, satışın yurt dışında gerçekleşmesi durumunda alış ve satış faturası düzenlenen ürünlerin transit veya doğrudan transferini ifade eder. Bir başka deyişle, ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında doğrudan yapılan satış ve alımların ticari bir uygulamasıdır. Ayrıca yurtdışında transit olarak satılan ürünler, ithalat ve ihracat rejimi hükümleri uygulanmadan serbest bölgelerde ve yabancı ülkelerde satılabilir. Transit ticaret yurt içinde veya yurt dışında ticari faaliyet yürütmek isteyen firmalar tarafından oldukça merak edilen bir ticaret türüdür. Bu yüzden konu ile ilgili birçok detayı ele aldık.

Transit Ticaret Ne Demek?

En basit tanımıyla transit ticaret, bir malı başka bir ülkeden satın alıp kendi ülkemize ait gümrük sahasına hiç sokmadan başka bir ülkeye satışını gerçekleştirmektir. Transit ticarette satışı yapılan ürünler herhangi bir vergiye veya harca tabi tutulmamaktadır. Ancak, alınan ürünü kendi ülkemize sokup gümrüklü antrepolara indirerek başka bir ülkeye satışını gerçekleştirirsek antrepo beyannamesi düzenlemeniz gerekmektedir.

Bu ticaret türünde, malı aldığınız ülkedeki firma size (ihracatçı), sizin de malı sattığınız ülkedeki müşterilerinize (ithalatçı) fatura kesmeniz gerekmektedir. Müşterinize kesilecek faturanın İngilizce ve KDV’siz olarak düzenlenmesi önemli bir ayrıntıdır. Alırken KDV ödemediğiniz ve satarken ihracatını yaptığınız için bu faturalara KDV dahil edilmemektedir.

Türkiye’de kazançlarınızın vergiye tabii tutulabilmesi için düzenleyeceğiniz Türk faturasının KDV’siz olarak düzenlenmesi zorunludur.

Ek olarak, bu ticarette ithalat ve ihracatta kullanılan tüm ödeme şekilleri transit ticarette de kullanılabilmektedir. Yani nakit ödeme, akreditif, LC ödeme, vesaik karşılığı gibi ödeme yöntemlerini kullanmak mümkündür.

Transit Ticaret Nasıl Yapılır?

  • Eğer ürünler Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girecekse bu ürünler için öncelikle “Transit Ticaret Beyannamesi” hazırlanmalıdır. Düzenlenen bu belge doğrudan gümrükten yapılırken, Türkiye sınırları içinde gümrük bölgesine girmeyen ürünler için gümrüğe gidip Transit Ticaret Beyannamesi alınmasına gerek yoktur. Bu belgenin, sadece Türkiye Gümrük Bölgesine giren ürünler için alınması gerekmektedir.
  • Bu ticaret yoluyla ithal ve ihraç edilen ürünler için standart ticaret ve lojistik işlemlerinde görülen ücret, fon ve vergi gibi kesintiler talep edilmemektedir.
  • Uluslararası hukuka göre ticareti ve satışı yasak olan ürünlerin, transit ticaretinin yapılması mümkün değildir. Ayrıca, uluslararası hukukta yer almasa bile bazı ülkelerin kanunlarına göre yasak olan ürünlerin de o ülkelere transit ticaretinin yapılması kesinlikle yasaktır.

Transit Ticaretin Özellikleri Nelerdir?

  • KDV Özelliği

KDV, bu ticaretin en önemli özelliğidir. Bu ticarette, bir ürüne hizmete KDV eklenebilmesi için Türkiye sınırları içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kural, hizmet satışı gerçekleştirenler için de geçerlidir. Buna göre, hizmet satışı gerçekleştiren bir firmanın KDV’ye tabi tutulması için hizmeti Türkiye’de vermesi gerekmektedir.

  • Vergi Özelliği

Transit ticaret ile ürün alım ve satımının yapılmasında vergilendirme işlemleri standart ticaret kurallarından farklıdır. Bu ticaret türünde alınan ve satılan ürünler ithalat ve ihracat kapsamında değerlendirilmemektedir.

Transit Ticarette Gümrük Beyannamesi Verilir mi?

Yurt dışında üretilen, yurt dışında alınan ve direkt olarak yurt dışına satılan mallar için gümrük beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü, bu mallar Türkiye Gümrük Bölgesine girmemektedir. Ancak, transit ticaretin söz konusu mallar Türkiye’den geçecekse veya antrepolar, serbest bölgeler arası taşıma işlemi gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, transit rejimi çerçevesinde gümrük beyannamesi verilmesi zorunlu hale gelmektedir. 

Transit İşlemler için Düzenlenen Belgeler Damga Vergisine Tabii mi?

Transit ticareti kapsamında düzenlenen sözleşmelerin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2/1ç maddesine istinaden damga vergisinden istisna edildiği kabul edilmektedir. Bu kapsamda, transit ticaret ile ilgili olarak verilen beyannamelerin ve işlemlerin nedeniyle düzenlenen kâğıtlar da bu istisnadan yararlanacaktır.

Transit Ticarette Düzenlenen Konşimento Türü Nedir?

Ticarette transit ticarette switch bill of lading düzenlenmesi, shipper, consignee ve notify bölümlerinin yükleme anındaki ilk set konşimentodan değiştirilerek ikinci set konşimento oluşturulmasıyla mümkün hale gelmektedir. Bu sayede tacir, üretici/tedarikçi ile alıcı arasındaki bağlantılar koparılmakta ve birbirlerini tanımamaları engellenmektedir.

Şuna da göz atabilirsiniz;

Global Vergi Nedir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo