UETS ve KEP Arasındaki Fark Nedir_

UETS ve KEP Arasındaki Fark Nedir?

UETS ve KEP sistemleri, farklı amaçlara yönelik olsalar da benzerliklerinden dolayı çoğu zaman karıştırılabiliyor. UETS, tebligat alımı için kurulmuş bir sistem olarak kullanılırken, KEP kesin delil mahiyetinde ileti ve belgelerin gönderimi üzerine kurulmuştur. Bu sistemler arasındaki temel farklılık ileti ve tebligat göndermek üzerine kurulu olmasıdır. Ancak, kullanıcılar tarafından sıklıkla karıştırılmaktadır. Bu blog yazımızda UETS ve KEP arasındaki farklara değineceğiz.

UETS Nedir?

UETS, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin kısaltmasıdır. Türkiye Posta Servisi (PTT) tarafından şahıs ve işletmelerin devlet daireleri ve diğer kuruluşlardan elektronik tebligat alabilmeleri için kurulmuş bir sistemdir. UETS bildirimlerinin yasal olarak kâğıt bildirimlere eşdeğer olduğu kabul edilir ve bunlar yasal belgelere ve diğer önemli bildirimlere hizmet etmek için kullanılmaktadır.

UETS’yi kullanmak için bireylerin ve işletmelerin bir hesap oluşturması ve PTT’ye kaydolması gerekmektedir. Hesap sahibi olduklarında, UETS’ye kayıtlı herhangi bir kuruluştan bildirim almaya başlamaktadır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, e-bildirimleri almanın güvenli bir yoludur. Bildirimler gerçek zamanlı olarak iletilmekte ve PTT’nin güvenlik önlemleri ile korunmaktadır.

KEP Nedir?

Açılımı Kayıtlı Elektronik Posta olan KEP, elektronik iletilerin, alımı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (ICTA) tarafından düzenlenmekte ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) Güven Hizmet Çerçevesine dayanmaktadır.

UETS ve KEP Arasındaki Fark Nedir?

  • UETS, tebligat gönderme amacıyla kullanılmaktadır. KEP mesaj göndermek ve almak için kullanılmaktadır.
  • Tebligat göndermeye yetkili merciler mahkemeler, icra daireleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merciler, barolar ve noterlerdir. Bu merciiler, tebligatlarını yalnızca UETS aracılığı ile gönderebilmekte, KEP ile gönderememektedir.
  • KEP ilk olarak Ticaret Kanunu çerçevesinde doğmuş ve bu amaçla kullanılmıştır. Ancak günümüzde kamu kurumu olsun veya olmasın herkes tarafından kullanılan bir sistemdir.
  • UETS, PTT’nin güvenlik önlemleriyle, KEP ise şifreleme ve dijital imzalar dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliği ile korunmaktadır.
  • KEP ile herkes ileti gönderebilmektedir. Ancak, UETS ile sadece yetkili merciiler tebligat gönderebilmektedir.
  • Avukat, noter, ticaret şirketleri gibi e-tebligat alması zorunlu olan kişilerin mutlaka UETS hesabı olması gerekmektedir. KEP için ise böyle bir zorunluluk yoktur.

Şuna da göz atabilirsiniz;

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo