Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Ülkemizde ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler için devletin verdiği destek ve teşvikler oldukça önemlidir. Bu kapsamda, işletmelerin yatırım teşvik belgesine sahip olması önem taşımaktadır. Blog yazımızda Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Ne İşe Yarar gibi birçok soruya yanıt bulabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırımın karakteristik değerlerini içeren yatırım teşvik belgesi, yatırımın belirlenen asgari şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda üzerinde kayıtlı olan destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın amaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlar için düzenlenen bir belgedir. Ülkemizde bölgesel ve küresel rekabeti artırmak amacıyla verilen bir destektir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı Nedir?

Temel amacı, ekonomiye katkı sağlamaktır. Bunun yanında belgenin amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Cari açığın azaltmasını sağlamak için ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretimini artırmak,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji yatırımlarını desteklemek,
 • Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerini artırmak,
 • Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak,
 • Destek unsurların etkinliğini artırmak,
 • Kümelenme faaliyetlerini desteklemek

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili tüm işlemler E-TUYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sistem üzerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmaktadır. Başvurusu onaylanan işletmeler, belgeye sahip olmaktadır.

Ayrıca, yatırım teşviklerinden yararlanmak için desteklenen alanlarda yatırım yapılması ve bu yatırım için Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve onaylanan yatırım teşvik belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

 • Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, kooperatifler ve iş ortakları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliği taşıyan meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesi ile Sağlanan Destekler Nelerdir?

Bu belgeye sahip olan işletmelere sağlanan destekler aşağıdaki gibidir:

 • KDV İstisnası: Belge kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından tedarik edilecek olan makine ve ekipmanın satın alınması ve kiralanması için KDV ödenmemesidir.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yurtdışından tedarik edilen makine ve ekipman gibi yatırım malı için gümrük vergisinin ödenmemesidir.
 • Vergi İndirimi: Yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşılıncaya kadar gelir veya kurumlar vergisinin indirimli olarak uygulanmasıdır. İllere göre belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanmakta olup, yapılan yatırıma göre destek oranı değişmektedir.
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği: Belge kapsamında kullanılan en az 1 yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir.
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Belge kapsamında yatırımla sağlanan ek istihdam için ödenecek sigorta primi işveren payının asgari ücrete denk gelen kısmının belirli bir süre için devlet tarafından karşılanmasıdır. İllere göre belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanmakta olup, yapılan yatırıma göre destek oranı değişmektedir.
 • Sigorta Primi Desteği: İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi, işçi hissesinin asgari ücrete denk gelen kısmı 10 yıl boyunca devlet tarafından karşılanır.
 • KDV İadesi: 500 milyon TL’yi aşan stratejik yatırımlar kapsamına giren bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin Süresi Ne Kadar?

Belgenin süresi, projenin niteliğine göre 2 ile 4 yıl arasındadır. Ayrıca, belgede kayıtlı olan sürenin yarısı kadar ek süre verilmesi mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi, yatırım yapan işletmelere verilen bir destektir. Yatırımın konumuna, işletmenin niteliğine ve yatırım projesinin özelliklerine göre belirlenen çeşitli vergi ve harcama teşviklerinden faydalanmayı sağlamaktadır. Daha açık ifadeye, bu belgeye sahip olan işletmelere; çeşitli vergi muafiyetleri, özelleştirme teşvikleri, hibe ve kredi destekleri, çevre teşvikleri gibi destekler sağlanmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak;

 • Belge kapsamında inşa edilen binalar 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaftır.
 • Yapılan binalardan bina inşaat harcı alınmaz.
 • Bu belge kapsamında yapılan yapı ve tesislerden belediyeler tarafından alınması gereken harçlar alınmaz.
 • Yatırım teşvik kapsamına giren yatırımlar için düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlanır.

İlgili İçerik: KOBİ Finansman Destekleri Nelerdir?

· 

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo