Akaryakıt Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu

Akaryakıt Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı, her sene yaptığı düzenlemeler ile birlikte e-fatura sistemine geçmesi gereken sektörlerin kapsamını genişletmektedir. 2019 yılında yayımlanan 509 sıra  no.’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğ’ine göre, akaryakıt sektöründeki firmalar için de e-fatura zorunluluğu getirilmiştir. Blog yazımızda akaryakıt sektöründe e-fatura zorunluluğu konusunu ele alacağız

e-Fatura Nedir?

Şirketlerin, fatura düzenleme, gönderme ve saklama gibi fatura ile ilgili tüm iş süreçlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan sisteme e-fatura denmektedir. Elektronik fatura sistemi ile birlikte şirketler zamandan ve mekândan bağımsız olarak fatura işlemlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda e-fatura çalışanların zamandan tasarruf etmelerini sağlarken çalışan verimliliğini artırmakta ve kâğıt masraflarını azaltarak paradan tasarruf edilmesini sağlamaktadır.

Akaryakıt Sektöründe e-Fatura Kullanımı Zorunlu mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 yılının sonunda akaryakıt sektöründe bulunan işletmeler için önemli bir karar aldı. Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) akaryakıt sektöründe ticari faaliyet yürütmek için lisans almış olan tüm işletmelerin e-fatura sistemine geçiş işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Karar kapsamında, e-faturaya geçişini tamamlamış olan mükelleflerin, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye sistemlerini kullanması da zorunlu tutulmuştur.

Yapılan bu düzenlemelerin amacı, bayi satışlarında yaşanabilecek suistimalleri önlemek ve kaçak akaryakıt verilmesinin önüne geçerek dağıtıcılar arasında yürütülen ticareti düzene koymaktır. Bu sebeple, EPDK’dan lisans sahibi olanların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar fiili geçişlerini tamamlayıp e-irsaliye ve e-fatura sistemine geçmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2022 lisans sahibi olanların ise, lisans işlemlerini yaptıkları ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren uygulamaya geçmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, akaryakıt sektöründe e-fatura kullanan işletmelerin müşterilerinin e-fatura mükellefi kapsamında olması halinde e-fatura, değilse e-arşiv fatura düzenlemesi gerekmektedir.

EPDK’dan Lisans Sahibi Olan İşletmelerin e-Faturaya Nasıl Geçebilir?

Öncelikle e-fatura sistemine geçiş yapabilmek için mutlaka mali mühür veya e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin resmî web sitesi üzerinden mali mühür veya e-imza için başvuru yapılabilmektedir.

Mali mühür veya e-imzaya sahip olduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-belge adresinden e-faturaya geçiş sürecine geçebilirsiniz. e-Fatura başvuru süreci tamamlandıktan sonra e-fatura sistemini kullanabilmek için 3 farklı yol bulunmaktadır.

  • GİB Portal
  • Entegrasyon
  • Özel Entegrasyon

“e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?” adlı blog yazımızı okuyarak bu konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo