e-Fatura ile e-Arşiv Fatura İrsaliye Yerine Geçer mi_

e-Fatura ile e-Arşiv Fatura İrsaliye Yerine Geçer mi?

Faturalar, serbest meslek makbuzları, defterler gibi irsaliyeler de artık elektronik olarak düzenlenmeye başlamıştır. Belgelerin dijital platformlarda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanması kullanıcılara zaman ve maliyet açısından büyük avantajlar sunmaktadır. e-Arşiv kullanıcıları tarafından sisteme dair pek çok soru da sorulmaktadır. Yazı içeriğimizde “e-Fatura ile e-Arşiv Fatura İrsaliye Yerine Geçer mi?” sorusunun cevabını ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura mükellefi olan işletmeler arasında yapılan satışı belgelemek amacıyla düzenlenen faturaların dijital ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan sisteme e-fatura denmektedir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

Bir işletmenin, e-fatura mükellefi olmayan gerçek kişilere veya işletmelere yaptığı satışı belgelemek amacıyla düzenlediği faturaları elektronik ortamda düzenlemesine, göndermesine ve saklamasına imkân veren sisteme e-arşiv fatura denmektedir.

e-İrsaliye Nedir?

Eirsaliye, dijital ortamda düzenlenen ve sevk irsaliyesi olarak bilinen kağıt belgeden daha fazla avantaj sunan elektronik bir belgedir. Firmalar eirsaliye kullanarak, manuel olarak düzenlemek zorunda oldukları kâğıt irsaliyelerinin yerini alarak, daha etkin ve kolay bir şekilde dijital ortamda irsaliye düzenleyip karşı tarafa ulaştırabilirler.

e-Faturayı İrsaliye Yerine Kullanabilir miyiz?

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura, kâğıt ortamında irsaliye düzenlenmesine engel değildir; ancak aynı mal satışı için hem e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlenmesi hem de irsaliye yerine kullanılmak üzere mevcut eski irsaliye faturalarının düzenlenmesi mümkün değildir. İstenildiği takdirde irsaliye düzenlenebilir veya irsaliye yerine e-Fatura veya e-Arşiv Fatura çıktısı kullanılabilir. Ancak bu elektronik belgelerin irsaliye yerine kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar, e-fatura veya e-arşiv faturanın mal teslimatı sırasında düzenlenmesi, faturada “irsaliye yerine geçer” ibaresinin bulunması, fatura düzenlenme tarihi-saati-dakikasının yazılması ve imzalanması gerekir. Gelin şimdi bu koşulları açıklayalım:

  • Mal Teslimatı Sırasında Düzenlenmesi

İrsaliye yerine e-fatura ve e-arşiv faturaların kullanılabilmesi için malın teslimi sırasında elektronik belge düzenlenmesi gerekmektedir. KDV Kanunu’nda malın teslim olarak sayılabileceği hallere açıklık getirilmiştir. Buna göre;

  • Bir malın alıcının veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yer ya da kişilere teslimi,
  • Malın alıcısına veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi amacıyla, nakliyenin başlatılması, taşıcıya veya sürücüye verilmesi, mal teslimi olarak kabul edilmektedir.

Bu şartlar sağlandığı takdirde, e-fatura ve e-arşiv faturaların irsaliye yerine kullanılması mümkündür.

  • e-Fatura ve e-Arşiv Faturaya Düzenlenme Tarihi-Saati-Dakikası Yazılmalı

e-Fatura ve e-arşiv faturalarına düzenlenme tarihinin yanında mutlaka saat ve dakikanın da yazılması gerekir. Düzenlenme tarihi saat ve dakika olarak yazıldığında faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçmektedir.

  • e-Fatura veya e-Arşiv Faturada İrsaliye Yerine Geçer İbaresi

Elektronik faturanın veya elektronik arşiv faturanın kâğıt çıktısına “irsaliye yerine geçer” ibaresinin yazılması ve çıktının satıcı tarafından imzalanmalıdır.

Tüm bu şartların yanında e-fatura veya e-arşiv faturanın mutlaka malın teslimatı sırasında düzenlenmesi gerekmektedir. Eğer, elektronik fatura satışın yapıldığı anda düzenlendiyse, faturanın kağıt çıktısının müşteriye mutlaka verilmesi gerekir.

Şunlara da göz atabilirsiniz:

e-İrsaliyenin e-Faturadan Farkı Nedir?

e-İrsaliyenin Kağıt Olarak Düzenlenebildiği Durumlar

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo