e-Dönüşüm Sistemleri Nelerdir

e-Dönüşüm Sistemleri Nelerdir?

Elektronik dönüşüm, mevcut olan bir işlem ya da süreçteki bir verinin dijital olarak dönüştürülmesi ve kaydedilmesidir. Bu, verilerin hem kaydedilmesini hem de kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Başlangıçta herkes için çok yeni ve yabancı olan e-dönüşüm, günümüzde birçok işletme için oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki e-dönüşüm sistemleri nelerdir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Hepsinin cevabını blog yazımızda bir araya getirdik.

e-Dönüşüm Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Elektronik Dönüşüm Programı, kurumların zaman ve para tasarrufu sağlamak için kurumsal işlemlerinin çevrimiçi olarak yürütülmesini teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Sistem, GİB tarafından verilen ücretsiz hizmetler ile kurumların fatura ve ödemelerinin, vergi tahsilatının, vergi dönemlerinin, vergi borçlarının ve vergi iadesinin çevrimiçi olarak yürütülmesini sağlar. Bu, iş süreçlerinin çevrimiçi olarak sunulan teknolojiler sayesinde daha verimli, daha hızlı ve daha güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.

Türkiye’nin e-Dönüşüm Yolculuğu

Türkiye’nin e-dönüşüm yolculuğu 2012 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ortaya atılan e-defter sisteminin zorunlu olmasıyla başladı. Sonrasında e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi sistemlerin gelmesi ve zorunlu olmasıyla birlikte e-dönüşümün kapsamı artmıştır. Günümüzde, her yıl düzenlenen e-dönüşüm sistemlerine geçiş şartları ile bu kapsam sürekli olarak artmaktadır.

e-Dönüşüm Uygulamaları Nelerdir?

e-Dönüşüm sistemleri ilk etapta bir zorunluluk olarak görünse de iş süreçlerini kolaylaştırması ve hızlandırması nedeniyle gönüllü geçiş yapan işletme sayısı da oldukça fazladır. Çünkü bu çözümler, işletmelerin iş süreçlerini yeniden tasarlamasına, daha verimli hale getirmesine ve güvenliği sağlamasına yardımcı olur.

e-Fatura

e-Fatura, bir satış sonrası kesilen tüm faturaların elektronik ortamda düzenlenmesini, alıcısına gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan bir sistemdir. Bir başka bir ifadeyle, fatura ile ilgili tüm süreçlerin dijital bir ortamda yürütülmesini ve tamamlanmasını içermektedir. Elektronik fatura, daha önce kullanılan kağıt üzerinde basılmış faturalara göre daha hızlı, kolay, güvenilir ve etkili bir işlem yürütmeyi sağlamaktadır. Bu sebeple, ticari işlemlerin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

e-Arşiv

e-Arşiv Fatura, e-Fatura kapsamına girmeyen vergi mükellefi tüzel kişiler ile mükellef olmayan gerçek kişilere gönderilen, kâğıt faturadaki tüm bilgileri içeren ve yasal olarak bir faturadan farkı olmayan elektronik belgelere verilen addır.

e-Defter

İşletmelerin tutması zorunlu olan defter-i kebir ve yevmiye defterlerinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir şekilde elektronik ortamda hazırlanmasını ve saklanmasını sağlayan bir sistemdir. e-Defter uygulamasına geçiş yapan işletmelerin, defterlerini noterde tasdik ettirmesine gerek yoktur.

e-İrsaliye

Ticari malların taşınması ve sevk edilmesi sürecinde düzenlenmesi gereken irsaliye belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir sistemdir. Matbu irsaliyeden tek farkı, e-irsaliyede sevkiyatı yapacak olan aracın plakası, şoföre ait bilgiler ve taşımayı yapan firmanın bilgiler yer almaktadır.

e-Beyanname

EBeyanname ile vergi mükelleflerinin zaman kaybetmeden, doğru ve hızlı bir şekilde bildirmesi gereken beyannameleri elektronik ortamda Vergi Dairesine göndermelerini sağlar. Ayrıca, bu sistem sayesinde vergi mükellefleri, beyannameyi kolayca doldurabilir ve doğru şekilde gönderebilir.

e-Gider Pusulası

e-Gider pusulası, fatura yerine geçen gider pusulasının, dijital ortamda düzenlenmesi, GİB’e raporlanmasını ve arşivlenmesini sağlayan bir sistemdir. Matbu olarak düzenlenen gider pusulasının tüm işlevlerini, standartlarını ve hukuki özelliklerine sahiptir.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo